Global Bilgi | RPA

Word

Word

Aktiviteler

Document Add Picture

Document Add Picture aktivitesiyle, word dosyasına resim ekleyebilirsiniz. Position satırını kullanarak eklenecek resmin sayfadaki pozisyonunu belirleyebilir, New Line satırını kullanarak görselin yeni bir satıra eklenmesini sağlayabilirsiniz.

Document Append Text

Document Append Text aktivitesiyle, Word dosyasına metin ekleyebilirsiniz. Eklenen metnin sayfadaki pozisyonunu belirtebilir, “New Line” seçeneğini işaretleyerek metni yeni bir satıra ekleyebilirsiniz.

Document Close

Document Close aktivitesiyle, açık olan Word dosyasını kapatabilirsiniz. “Close Without Save” seçeneğinin “True” olarak seçilmesi durumunda, dosyayı kaydetmeden kapatabilirsiniz.

Document Create

Document Create aktivitesiyle, yeni bir Word dosyası oluşturabilirsiniz. Oluşturulan doküman adını değişken içerisine aktarabilir ve senaryo içerisinde kullanabilirsiniz.

Document Open

Document Open aktivitesiyle daha önce oluşturulmuş Word dosyasını açabilirsiniz. Ayrıca excelden beslenen bir word dosyası açıldığında Mailings altındaki Finish&Merge seçeneğinin aktif olması için aşağıdaki 4 yeni parametre eklenmiştir. Eğer excelden beslenen bir word dosyası değilse bu parametreler kullanılmamalıdır.

• Data Source; True
• Data Source Path; Excel’in bulunduğu yol seçilir
• Table Name: Sheet adı
• Auto Merge: True olduğunda exceldeki bilgiler aktarılır. False ise word de excelden beslenen alanlar boş gelir.

Document Paste

Document Paste aktivitesiyle, daha önce kopyalanan metni Word dosyasına yapıştırabilirsiniz. Yapıştırılacak metnin sayfadaki pozisyonunu belirtebilir ve “New Line” seçeneğini işaretleyerek yeni bir satıra yapıştırabilirsiniz.

Document Read Text

Document Read Text aktivitesiyle, Word dosyası içerisindeki metinleri değişkene aktarabilir veya kopyalayabilirsiniz.

Word dosyası içerisinde sadece belirli bir kısmın okutulması istendiği durumlarda, okuma işleminin nereden başlatılacağı ve nereye kadar okunacağı “Start Text” ve “End Text” alanlarında belirtilmelidir. Metnin tamamını okumak için “Whole Word” seçeneği işaretlenmelidir.

Document Replace Text

Document Replace Text aktivitesiyle, Word dosyası içerisinde geçen bir metni, yeni bir metin ile değiştirebilirsiniz. “Replace All” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda dosyanın tamamında bu işlem uygulanır.

Document Run Macro

Document Run Macro aktivitesiyle, Word dosyası içerisinde kaydettiğiniz macrolarınızı çalıştırabilirsiniz.

Document Save

Document Open aktivitesiyle açmış olduğunuz Word sayfasını Document Save aktivitesini kullanarak kaydedebilirsiniz.

Document Save As

Document Save As aktivitesiyle açık olan word dosyasını farklı bir isimde, farklı bir uzantıda ve farklı bir konuma kayıt edebilirsiniz. Document Create aktivitesi kullanılarak oluşturulan bir word dosyasını kaydedebilmek için Document Save As aktivitesi kullanılmalıdır.

Document Set Bookmark

Document Set Bookmark aktivitesiyle, Word dosyasında bulunan içeriklere Bookmark’lar aracılığıyla erişip yeni metinler ekleyebilirsiniz. “Bookmark Name” alanına daha önceden oluşturulmuş Bookmark adı girilmelidir.

Dijital Çalışanlarınız olsun ister misiniz?