Global Bilgi | RPA

Cognitive

Cognitive

Aktiviteler

Color Detection

Color Detection aktivitesiyle, Path Choose ya da Image Path satırları kullanılarak seçilen bir resmin içerisinde yer alan renklerin çıktısını, collection formatında bir değişkene aktarabilirsiniz. Resim içerisinde bulabileceğiniz maksimum renk sayısını belirlemek istiyorsanız, Top Count satırını kullanabilir, maksimum renk sayısını rakam olarak yazabilirsiniz. Ayrıca, istenmeyen renk aralıklarını getirmek istemiyorsanız, Distinct satırını “True” olarak seçip, Excluded Colors satırına da istemediğiniz rengi ya da renkleri noktalı virgül (;) ile ayırarak yazabilirsiniz.

Duckling Get

Duckling Get aktivitesi metni yapılandırılmış verilere ayrıştırmaktadır. Ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi text inputuna yazılmış olan metnin (45$) bu aktivite ile yapılandırılmış verilere ayrıştırabilir, yazılı olan bu değerin 45 olduğunu ve para birimi detaylarına output üzerinden ulaşabilirsiniz.

Extract Images From PDF

Extract Images From Pdf aktivitesiyle pdf içerisinde yer alan resimlerin çıktısını istediğiniz herhangi bir hedefe bmp, tiff, jpeg, gif, png ve vmf formatlarında kaydedebilirsiniz. Ayrıca output üzerinden de pdf içerisindeki resim sayısını öğrenebilir, senaryo içerisinde kullanabilirsiniz.

Input Parametreleri

Pdf Path: Pdf dosyası yolu

Pdf Path Choose: Pdf dosya seçimi

Image Path: Resim dosyası yolu

Image Path Choose: Resim dosya seçimi

Image Name: Pdf’ten alınacak resim için verilecek isim

Pdf Password: Varsa pdf şifresi

Start Page: Başlangıç sayfa numarası

End Page: Bitiş sayfa numarası

Save As Type: bmp, tiff, jpeg, gif, png ve vmf formatlarında resim kaydedilebilir.

Fix Low Quality PDF

Fix Low Quality PDF aktivitesi, görüntü kalitesi düşük olan PDF türündeki dosyaların çözünürlüğünü arttırma işleminde kullanılmaktadır. Düşük çözünürlüğün bulunduğu PDF’in path bilgisi ilk satıra, işlem sonrasında oluşacak PDF dosyasının path bilgisi de ikinci satıra yazılır. Eğer isterseniz PDF Path Choose ve Fixed PDF Path Choose satırlarını kullanarak dosya ve klasör seçimi yapabilirsiniz.

Image to Text

Image to Text aktivitesiyle, görsel üzerindeki metinsel ve sayısal ifadeleri bir değişkene aktarabilirsiniz.

Location From Image

Location From Image aktivitesi ile input’ta verilen resim içerisinde yer alan konum bilgisinden adres çıktısı alabilirsiniz. Bu özelliğin kullanılabilmesi için çekilen resmin GPS verisi resmin özellikleri içerisinde yer almalıdır. URL parametresine herhangi bir web sitesinden GPS verisi açık olan bir resim eklenerek yapılabilir. Api Key parametresine, https://developers.google.com/maps/ adresinden Geocoding API kısmından elde edilecek API Key girilmelidir.

Örneğin; aşağıdaki resim için aktivite çalıştırıldığında elde edilen sonuç bu şekilde olacaktır.

NLP Lang Id

NLP Lang Id aktivitesiyle, Text satırına yazdığınız cümle hangi dilde ise dil kodunu öğrenebilirsiniz. Örneğin; “internete giremiyorum” cümlesi için “tr”, “What is your name” cümlesi için “en” kodunu verecektir.

NLP Lemma

NLP Lemma servisi ile gelen metinleri kök haline çevirebilir, Intent sınıflandırma ve sentiment analiz öncesinde kullanabilirsiniz.

NLP Morphology

NLP Morphology servisi kendisine gelen metni dil bilimi açısından inceler. Anlamsal olarak karıştırılan fiil-isim seçimlerini doğrular. Örneğin “yemek lazım” cümlesindeki “yemek” kelimesi isim ya da fiil olup olmadığını bu servis ile öğrenebilirsiniz.

NLP Normalization

NLP Normalization servisi ile kendisine gönderilen metni deascify eder yani küçültür. Ayrıca ve yanlış yazılan kelimeler gibi Türkçe’ye uygun olmayan düzeltmeleri tamamlamaya çalışır. Örneğin; KITAPLİK > kitaplık

NLP Tokenization

NLP Tokenization servisi kendisine gönderilen metni token’lerine (kelime ve noktalamalarına) ayırır.

Object Detection

Object Detection aktivitesiyle, Path Choose ya da Path satırlarını kullanılarak seçilen bir resmin nesne tespitini yapabilirsiniz. Resim içerisindeki tüm objelerin; isim, oran ve konum bilgilerini İngilizce dilinde bulabilirsiniz.

Aşağıdaki görsel için nesne tespiti yapıldığında elde edilen sonuçlar bu şekilde olacaktır.

PDF To Excel

PDF To Excel aktivitesiyle, PDF’lerinizi excel formatına çevirebilirsiniz.

Not: Excel formatına çevirmek istediğiniz pdf’lerinizin dijital ortamda hazırlanmış olması ve kalitesi önemlidir.

PDF To Text

PDF to Text aktivitesiyle, PDF içerisindeki verileri bir değişkene aktarabilirsiniz.

Text Translate

Text Translate aktivitesiyle, girilen metni istenilen dile çevirebilirsiniz. Bunun için çevrilmesi istenilen metni girip, kaynak dil ve hedef dil satırlarında seçim yapmanız yeterli olacaktır.

Dijital Çalışanlarınız olsun ister misiniz?