Global Bilgi | RPA

Excel

Excel

Aktiviteler

Excel Hide Alerts

Hide Alerts özelliği, excel işlemlerinde karşınıza çıkan popupları engelleyerek akışın devam etmesini sağlar. Bu özellik excel modülü içerisindeki ilişkili tüm aktivitelerde bulunmaktadır.

Hide Alerts satırı seçili olduğunda “True”, seçili olmadığında ise “False” parametresi çalışır. Karşınıza gelen alertleri engellemek için value satırının seçili olması yeterli olacaktır.

Cell Format Alignment

Cell Format Alignment aktivitesiyle, exceldeki verilerinizin görsel sunumunu geliştirebilir, hücreleri hizayabilir ve metin yönünü değiştirebilirsiniz. Ayrıca, bir sayı sütununu ondalık noktaya ya da belirli bir karaktere göre hizalayabilirsiniz.

Cell Format Border

Cell Format Border aktivitesiyle, excelde bir çalışma sayfasının ya da tablonun bölümlerini vurgulamak veya tanımlamak için hücrelere çeşitli stil ve renklerde kenarlıklar ekleyebilirsiniz.

Cell Format Font

Cell Format Font aktivitesi, metni ya da sayıları biçimlendirmek ve varsayılan formatları değiştirebilmek için kullanılır. Ayrıca yazı tipi rengini, stilini, boyutunu, bir hücrede metin hizalamasını değiştirebilir veya formatlama efektleri uygulayabilir, metni ya da sayıyı daha görünür hale getirebilirsiniz.

Cell Format Set

Cell Format Set aktivitesiyle, excel hücrelerinde istenilen format değişikliğini yapabilirsiniz. Örneğin, “Currency” formatındaki bir değeri “Number” formatına çevirmek istiyorsanız Cell Format Set aktivitesini kullanabilirsiniz.

Cell Value Clear

Cell Value Clear aktivitesi, hücredeki verileri silmek için kullanılır.

Cell Value Copy

Cell Value Copy aktivitesi, hücredeki veriyi panoya kopyalamak için kullanılır. “Paste After” satırını “True” olarak seçmeniz durumunda kopyaladığınız veriyi farklı bir excele ya da sheet’e yapıştırabilir, “Paste After” satırını seçili bırakmadığınızda ise (False) sadece kopyalama işlemi yapabilir ve kopyaladığınız veriyi de senaryo içerisinde kullanabilirsiniz.

Not: Verilen hücre aralığında ya da hücrede herhangi bir excel objesi (Chart, Picture, Shapes vb.) varsa kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. İlgili sütunun tamamını ya da belirli bir alanı kopyalamak istiyorsanız örnekteki gibi yazmanız yeterli olacaktır.

Target Workbook Name: Hedefteki excel adı

Target Worksheet Name: Hedefteki sheet adı

Örnek 1: “A:A” ya da “A:D”

Örnek 2: “A1:A10” ya da “A1:D10”

Cell Value Cut

Cell Value Cut aktivitesi, belirtilen hücredeki veriyi kesip panoya kopyalamak için kullanılır. “Paste After” satırını “True” olarak seçmeniz durumunda kestiğiniz veriyi farklı bir excele ya da sheet’e yapıştırabilir, “Paste After” satırını seçili bırakmadığınızda ise (False) sadece kesme işlemi yapabilirsiniz.

Not: Verilen hücre aralığında ya da hücrede herhangi bir excel objesi (Chart, Picture, Shapes vb.) varsa kesip yapıştırabilirsiniz. İlgili sütunun tamamını ya da belirli bir alanı kesmek istiyorsanız örnekteki gibi yazmanız yeterli olacaktır.

Örnek 1: “A:A” ya da “A:D”

Örnek 2: “A1:A10” ya da “A1:D10”

Cell Value Paste

Cell Value Paste aktivitesi, panoya kopyalanmış verileri belirtilen hücreye yapıştırmak için kullanılır.

Cell Value Paste Special

Kopyaladığınız bir veriyi farklı bir sheet’e ya da excel dosyasına yapıştırmak istediğinizde exceldeki “Paste Special” özelliğini Cell Value Paste Special aktivitesiyle kullanabilirsiniz.

Input Parametreleri

Workbook Name: Excel adı

Worksheet Name: Sheet adı

Cell: Satır bilgisi

Paste Type, Operation Type, Is Transpose, Is Skip Blanks exceldeki kullanımları ile aynıdır.

Not: Seçim yapılmadığında Paste Type default değeri “All” ve Operation Type default değeri ise “None” şeklinde olacaktır.

Cell Value Read

Cell Value Read aktivitesi, belirtilen hücredeki veriyi okumak için kullanılır. Okunan veriyi bir değişkene aktarabilir ve senaryo içerisinde kullanabilirsiniz.

Trim Cell Value satırı “True” olarak seçildiğinde, okunan verinin sağında veya solunda boşluklar varsa bu boşlukları silip değişkene aktarabilirsiniz.

Cell Value Write

Cell Value Write aktivitesi, belirtilen hücreye veri girişi yapılması için kullanılır.

Collection To Excel

Collection To Excel aktivitesi, collection değişkeninde bulunan verileri excel formatına dönüştürmek için kullanılır. Sheetname parametresine Collection’ın yazılmasını istediğiniz sayfa adını, Collection parametresine yazılmasını istediğiniz Collection değişkenini girmeniz gerekmektedir.

Trim Cell Value paremetresini işaretlediğinizde; collection değişkeninin içindeki hücrelerde boşluk varsa, excele yazmadan önce bu hücreleri trimlereyerek başındaki ve sonundaki boşlukları siler.

Collection Write Excel

Collection Write Excel aktivitesiyle, collection değişkeninde aldığınız verileri istediğiniz bir excelin istediğiniz hücresine yazdırabilirsiniz.

Column Auto Fit

Excel Column Auto Fit aktivitesiyle, excelde belirtilen sütun aralığının ya da tek bir sütunun genişliğini o sütünde yer alan maksimum yazı boyutuna göre arttırabilirsiniz.

Column Delete

Column Delete aktivitesi, belirtilen sütunu ya da sütunları silmek için kullanılır.

Column Sort

Column Sort aktivitesiyle, belirtilen sütundaki değerleri A’dan Z’ye, Z’den A’ya ya da küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe şeklinde sıralama yapmak için kullanabilirsiniz. Sort Descending satırı “True” olarak seçildiğinde azalan şekilde, “False” olarak bırakdığında ise artan şekilde sıralama yapabilirsiniz. Eğer sıralama yapmak istediğiniz sütunun bir başlığı varsa ve sabit kalmasını istiyorsanız Has Header satırı “True” olarak seçilmelidir.

Create Pivot Table

Create Pivot Table aktivitesi, verilerinize ilişkin karşılaştırmaları, kalıpları ve eğilimleri görmek amacıyla verileri hesaplamanıza, özetlemenize ve analiz etmenize olanak sağlar. Aktiviteyi kullanırken aşağıdaki adımlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 • Pivot işlemi yaparken tablonun range aralığı kontrol edilmeli ve doğru şekilde yazılmalıdır.
 • Column alanında values değeri varsa Move Sum Values To Column satırı “True” olarak seçilmelidir.
 • Rows alanında values değeri varsa Move Sum Values To Column satırı “False” olarak bırakılmalıdır.
 • Pivot Data Field And Fuction satırına aşağıdaki değerler doğru şekilde yazılmalı ve kısaltma kullanılmamalıdır.
 • Average
 • Count
 • Countnums
 • Dıstınctcount
 • Max
 • Mın
 • Product
 • Stdev
 • Stdevp
 • Sum
 • Unknown
 • Var
 • Varp

Custom Auto Filter

Custom Auto Filter aktivitesiyle, çalışma sayfasındaki bilgileri filtreleyerek değerleri hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Filtreleme ile yalnızca görmek istediklerinizi değil, hariç tutmak istediklerinizi de kontrol edebilir veya tam olarak görmek istediğiniz verilere odaklanmak için belirli filtreler oluşturabilirsiniz.

Custom Sort

Custom Sort Aktivitesiyle, belirli bir range aralığına göre Cell Values, Cell Color ve Font Color seçenekleri üzerinden sıralama yapabilirsiniz. Sort Descending or Bottom parametresi default “True” olarak çalışmaktadır. Sıralama işlemi ise küçükten büyüğe şeklinde gerçekleşir. Sıralama işlemini büyükten küçüğe şeklinde gerçekleştirmek istiyorsanız Sort Descending or Bottom satırının seçili olması gerekmektedir.

Eğer birden fazla sıralama işlemi aynı anda yapılacaksa Sort Descending Or Bottom seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Column Name satırı boş bırakılıp, sıralama yapılacak kolon adları Sort By Multi satırına, aralarında noktalı virgül “;” olacak şekilde yazılmalıdır.

Sort Type Multi satırına, sıralama yapılacak türlerin adları (Cell Color, Font Color, Cell Values) yazılmalıdır. Yazılan tür adları arasında noktalı virgül “;” olmalı ve Sort By Multi satırındaki kolon adları ile aynı sıralamada yazılmalıdır.

Order Multi satırına, belirtilen kolonların içerisinde değerlerin sıralama yönleri “Top” veya “Descending” olacak şekilde yazılmalıdır.

Eğer renk sıralaması yapılacaksa Order Multi satırına renk kodları parantez içerisinde yazılmalıdır. Belirtilen renk kodundaki değerlerin sıralama yönleri de “- Top” veya “- Descending” olacak şekilde yazılmalıdır.

Edit Link aktivitesiyle, açılan Excel dosyası içerisinde kaynak gösterilen başka bir Excel dosyasının klasör dizin bilgisini güncelleyebilirsiniz. Dizin bilgisinin güncellendikten sonra gelen değerlerin de güncellenmesi için “Update Values” seçeneği işaretlenmelidir. İki dosya arasındaki bağlantının kaldırılması için “Break Link” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.

Excel Auto Fill

Excel Auto Fill aktivitesiyle, istenilen hücre aralığını belirtilen hücredeki değer ile doldurabilirsiniz. Cell satırına doldurulması istenilen değerin olduğu hücre adresi, Cell To Be Filled satırına da değerlerin girileceği hücre aralığınının girilmesi gerekmektedir.

Excel To Collection

Excel To Collection aktivitesiyle, excel dosyanızı açmadan içerisinde yer alan verileri değişkene aktarabilirsiniz. Tanımladığınız değişkenin collection formatında olması önemlidir. Trim Cell Value satırı “True” olarak seçildiğinde alınan değerin başında veya sonunda boşluk varsa trim işlemi yapılmış olacaktır.

Export Excel Chart

Export Excel Chart aktivitesiyle excelde bulunan grafikleri “.bpm”, “.jpg”, “.jepg” veya “.png” formatında istediğiniz dosya yoluna çıkartabilirsiniz. Excel sayfasında birden çok grafik varsa Chart Save As parametresinde verdiğiniz dosya isminin yanına 1,2,3… koyararak farklı dosyalar oluşturulacaktır.

Filter

Filter aktivitesi, veri aralıklarını tanımladığınız ölçütlere göre filtrelemenize olanak tanır. Filtreleme işlemlerinizi, Filter Value satırına yazacağınız Text üzerinden ya da Color satırından renk seçimine göre yapabilirsiniz. Birden fazla değer ile filtreleme yapacaksanız; değerler arasına dikey düz çizgi “|” ekleyerek işlem yapabilirsiniz.

Find Value

Find Value aktivitesiyle, excel üzerinde işlem yaparken sütun içerisinde yer alan bir değeri arayabilir ve bu değerin bulunduğu konumla ilgili bilgileri değişkenlere aktarabilirsiniz.

Not: Aktivitenin çıktısı olarak collection değişkeninde Cell, Column, Cell Number, Only Cell&Column kolonları yer almaktadır. Senaryo içerisinde hücre konum bilgilerini kullanmak istediğinizde, örneğin ßVariable 1|Only Cell&Column|0ß şeklinde kullanabilirsiniz.

Is Equals parametresini işaretlediğinizde, Search Value parametresine girdiğiniz değeri içeren hücreleri değil sadece eşit olan hücreleri getirmektedir.

Formula

Formula aktivitesi, excel dosyasında formül çalıştırmak için kullanılır. Aktivite içerisine formül yazarken, excelde kullandığınız formatta yazılması yeterlidir.

Not: Formül içerisinde noktalı virgül “;” yer alıyorsa virgül ile “,” değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kullandığınız excel uygulamasının dili türkçe olsa bile yazdığınız formül ingilizce olmalıdır.

Get Cell Value

Get Cell Value aktivitesiyle, belirtilen hücredeki verileri değişkene aktarabilirsiniz.

Get Cell Value By Color

Get Cell Value By Color aktivitesiyle, excel üzerinden renge göre hücre okuma işlemi yapabilirsiniz. Okunan değerin değişkene aktarılması esnasında, değişken tipinin “Collection” olarak seçilmesi önemlidir. Is Text Color satırının “True” olarak seçilmesi durumda hücrenin yazı rengine göre, “False” olarak seçilmesi durumunda ise hücrenin arka plan rengine göre okuma işlemi yapılmaktadır.

Color picker ekranında bulunamayan veya tam olarak tonu yakalanamayan renkler için, açılan penceredeki Red-Green-Blue alanlarına istenilen rengin kodu girilmelidir. Sonrasında “Add To Custom Colors” butonu tıklanarak renk seçimi tamamlanmaktadır.

Excel üzerinden renk kodunun tespiti için görseldeki sıralama takip edilmelidir.

Get Checkbox Value

Get Checkbox Value aktivitesi, excelde seçim kutusu üzerindeki değeri getirmek için kullanılır.

Get Column

Get Column aktivitesiyle, bir sütunun isim bilgisinden index numarasına ya da index numarasından isim bilgisine ulaşabilir ve bir değişkene aktarabilirsiniz. Find Value aktivitesinde sağa, sola ve aşağı kaydırma işlemi yapabilmek için Get Column aktivitesini kullanabilirsiniz.

Get Column Value

Get Column Value aktivisiyle, excel dosyalarınız üzerindeki kolonların, hücrelerin formül kullanmanıza gerek kalmadan sum (toplam), count (adet), average (ortalama) değerlerini alabilir ve output üzerinden değişkenlere aktarabilirsiniz.

Get Formula

Get Formula Aktivitesi: Bu aktivite ile excelde hücredeki bulunan formülü değişkene aktarabilirsiniz.

Aktivite Input Parametreleri

Workbook Name: Excelin ismi yazılır
Worksheet Name: Excelde sheetinin adı girilir
Cell: Formül bulunan hücre yazılır.

Group Pivot Table

Group Pivot Table aktivitesiyle, Excel de oluşturulmuş olan pivot tablolarda, tarih türündeki değerleri gruplandırabilirsiniz.

HTML File To Excel

HTML File To Excel aktivitesiyle, HTML formatındaki dosyalarınızı excel türündeki dosyalara çevirebilirsiniz.

Insert Chart

Insert chart aktivitesi verilerle yeni bir grafik oluşturmanızı sağlar. Chart aktivitesiyle Pie, Pie3D, Line, Doughnut, Area3D, Clustered Column formatlarıyla chart’lar oluşturabilirsiniz.

Chart oluşturma yapılırken öncesinde excel üzerinde chart’ınızı oluşturup sonrasında aktivitedeki ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Aktivite içerisindeki inputları doldururken excel’deki chart’ınızın “Chart Elements” sekmesini baz alarak doldurmanız önemlidir.

True/False seçiminin yapıldığı alanlar için Chart Elements’de yer alan CheckBox’lar baz alınmıştır. Checkbox olmayan tekli seçimler için inputlar listleme ile açılmaktadır.

Not: Seçilen Chart Type’a uygun olarak inputlar doldurulmalıdır. Excel’de oluşturduğunuz chart’ın Chart Elements kısmında yer almayan bir seçeneği aktivite içerisinde doldurursanız aktivite böyle bir seçenek olmadığı için hata verecektir.  Örneğin, Pie Type için Gridliness inputu doldurursanız Pie Chart Type’da herhangi bir çizgi seçeneği olmadığından hata ile karşılaşırsınız.

Insert Column

Insert Column aktivitesiyle, excel üzerinde bir ya da birden fazla yeni sütün ekleme işlemi yapabilirsiniz. Bu işlemi yapabilmek için Column Range satırına sütun aralığını yazmanız yeterli olacaktır.

Insert Row

Insert Row aktivitesiyle, excel üzerinde bir ya da birden fazla yeni satır ekleme işlemi yapabilirsiniz. Bu işlemi yapabilmek için Row Number satırına, hangi sıraya satır eklenmesi isteniyorsa o sıranın numarasını yazmanız yeterli olacaktır.

Macro Run

Macro Run aktivitesiyle, excelde kayıtlı olan bir makroyu çalıştırabilirsiniz. Çalıştırmak istediğiniz makroda parametre değerleri varsa “Parametre” inputlarını kullanabilirsiniz.

PDF Export

PDF Export aktivitesiyle, excel dosyalarınızı pdf formatına çevirebilirsiniz.

Pivot Change Data Source

Excel Change Pivot Source aktivitesiyle birlikte Pivot (Özet) tablolarınızın kaynak range aralığını değiştirebilirsiniz.

Pivot Worksheet Name : Kaynağı değiştirilecek pivot tablonun olduğu Sheet ismi yazılmalıdır.

Pivot Table Name : Pivot tablonun ismi yazılmalıdır. Örn: “PivotTable1”

New Pivot Worksheet : Yeni güncellenecek verilerin bulunduğu Sheet ismi yazılması gerekmektedir.

New Pivot Table Range : Bu alanın kullanımı ise yanlızca satır ve sütun değerleriyle yapılmaktadır.

Örnek yazım formatı: R1C1:R5C2 1.satır 1. Kolondan başlayıp 5. Satır 2. Kolona kadar kapsayan veriler

R : Row bilgisi anlamına gelmektedir.

C : Kolon bilgisi anlamına gelmektedir.

Pivot Filter

Pivot Filter aktivitesiyle, pivot tablolalarınızın filters kısmında yer alan alan birden çok değer için filtre işlemi yapabilirsiniz. Table Name ve Field Name kısımlarına yazacağınız input değerlerini excel üzerinde yer alan “Analyze” sekmesinde bulabilirsiniz.

Not: Filter işlemi yapılacak alan tarih formatında ise, Filter Format Is Date satırının “True” yapılması önemlidir.

Pivot Sort

Pivot Sort aktivitesiyle, pivot tablosu üzerinde belirttiğiniz kolon ismine göre büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe doğru sıralama yapabilirsiniz. Sort Descending “True” olması durumunda büyükten küçüğe sıralama yapılacaktır.

Pivot Table Name satırına pivot tablosunun adı, Pivot Field Name satırına pivottaki aktif başlığın adı, Sorting Field Name alanına ise sıralama işlemi yapacağınız başlığın adı yazılmalıdır.

Print Out aktivitesiyle, belirtilen Excel sayfasının çıktısını alabilirsiniz. Aktivite satırlarının detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

 • Printer: Belirtilen yazıcı üzerinden çıktı alabilmek için gerekli olan parametredir. Boş bırakıldığında varsayılan olarak “Microsoft Print to PDF” seçilecektir.
 • Print Option: Belirtilen Sheet ya da belirtilen aralık ya da tüm Workbook üzerinden çıktı alabilmek için seçilecek parametredir. Default değeri “Print Active Sheets” şeklindedir.
 • Page Start: Çıktı alınacak sayfanın/sayfaların başlangıç değerinin belirtildiği parametredir.
 • Page End: Çıktı alınacak sayfanın/sayfaların bitiş değerinin belirtildiği parametredir.
 • Collated: Collated bilgisinin seçildiği parametredir. True olduğunda Collated, False olduğunda Uncollated şeklindedir.
 • Orientation: Çıktısı alınacak sayfanın/sayfaların dikey ya da yatay olarak belirtildiği parametredir. Default değeri “Portrait” şeklindedir.
 • Paper Size: Çıktısı alınacak sayfanın/sayfaların A4, A5, B5 vs. şeklinde sayfa boyutunun seçildiği parametredir. Office 2016’ya ait default seçimler eklenmiştir.
 • Margins: Sayfa boşluklarının ayarlandığı parametredir. Default değeri “Normal Margins” şeklindedir.
 • Scaling: Çıktısı alınacak sayfanın/sayfalarının skalalarının (Fix Sheet On One Page, Fit All Columns On One Page, Fit All Raws On One Page) belirlendiği parametredir. Default değeri “No Scaling” şeklindedir.
 • File Path: Çıktısı alınacak sayfanın/sayfaların bir dosyaya yazdırılması istenildiğinde path bilgisinin belirlendiği parametredir.
 • File Name: Çıktısı alınacak sayfanın/sayfaların bir dosyaya yazdırılması istenildiğinde dosya isminin belirlendiği parametredir.

Refresh Pivot Table

Refresh Pivot Table aktivitesiyle, önceden oluşturulmuş pivot tablosundaki yapılan değişiklikleri güncelleyebilirsiniz.

Aktivite içerisindeki “Pivot Table Name” alanını doldurmak için görseldeki sıralama takip edilmelidir.

Örnek görselde “Joe” ismi “Emre” olarak değiştirilmiştir. Sonrasında, Refresh Pivot Table ile yapılan değişiklikler pivot tabloda güncellenmiştir.

Remove Duplicates

Remove Duplicates aktivitesi, excelde tekrar eden kayıtları silmek için kullanılır. Expand Selection satırını “True” olarak seçtiğinizde seçimi genişletebilir, Expand Column Numbers satırına kolon bilgisi veya bilgileri yazılarak tekrar eden kayıtları silebilirsiniz.

Remove Filters

Remove Filters aktivitesiyle, excelde daha önce filtrelenmiş sütunların filtrelerini kaldırabilirsiniz.

Replace Values

Replace Value aktivitesiyle, excel dosyanızda bir satırda ya da sütunda yer alan değeri değiştirebilirsiniz.

Row Delete

Row Delete aktivitesiyle, excel içerisinde bir veya birden fazla satırı silebilirsiniz.

Set Cell Color

Set Cell Color aktivitesiyle, excel içerisindeki belirlenen hücrenin veya hücre aralığının arka plan rengini ya da yazı rengini değiştirebilirsiniz. Is Text Color satırına “True” yazılması durumda hücrenin yazı rengini, “False” olarak girilmesi durumda hücrenin arka planının rengini değiştirebilirsiniz.

Color picker ekranında bulunamayan veya tam olarak tonu yakalanamayan renkler için, açılan penceredeki Red-Green-Blue alanlarına istenilen rengin kodu girilmeli ve ardından “Add To Custom Colors” butonu tıklanarak renk seçimi tamamlanmalıdır.

Excel üzerinden renk kodunun tespiti için görseldeki sıralama takip edilmelidir.

Text To Columns

Text to Column aktivitesiyle, yazılı olan bir metni sınırlandırılmış ya da sabit genişlik özelliklerine göre farklı hücrelere bölebilirsiniz.

Ungroup Pivot Table

Ungroup Pivot Table aktivitesini kullanarak, oluşturduğunuz pivot tablolardaki gruplandırmaları kaldırabilirsiniz.

Workbook Close

Workbook Close aktivitesi, açık olan excel dosyasını kapatmak için kullanılır. Close Without Save satırının “True” olarak seçilmesi durumunda excel dosyasını kaydetmeden kapatabilirsiniz.

Workbook Close All

Workbook Close All aktivitesi, açık olan tüm excel dosyalarını kapatmak için kullanılır.

Workbook Count

Workbook Count aktivitesiyle, açık olan excel dosyalarının kaç adet olduğunu saydırabilir ve bir değişkene aktarabilirsiniz.

Workbook Create

Workbook Create aktivitesiyle, yeni bir excel dosyası oluşturabilir ve dosya ismini değişkene aktarabilirsiniz. Oluşturduğunuz excel dosyasının full screen açılmasını istiyorsanız Is Full Screen satırının “True” olması yeterli olacaktır.

Workbook Open

Workbook Open aktivitesi, daha önceden oluşturulmuş excel dosyasını açmak için kullanılır. Açmak istediğiniz dosya şifreli olarak kaydedildiyse, Password ve Password To Modify satırlarını kullanarak dosyayı açabilirsiniz.

Read Only olarak şifrelenmiş bir exceli açmak istediğimizde password parametresine şifre girilmeli ve Read Only true ise şifrelenmiş excelde true işaretlenmelidir. Buradaki parametreler excelin şifrelenme mantığı ile aynı olmalıdır. Örneğin modify ile şifrelenmiş ve şifre var ise modify parametresine şifre yazılır, Read Only “False” olarak işaretlenir.

Excel dosyasını açarken açılan bir eklenti varsa ve bunu kapatmak istiyorsanız, DisableAdd Ins satırının “True” olarak seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca, dosyasının arka planda açılmasını istiyorsanız Invisible satırının da “True” olarak seçilmesi yeterli olacaktır.

Not: Excel uygulaması Invisible olarak arka planda açıldıktan sonra sürecin sonunda Workbook Close ya da Workbook Close All aktiviteleri kullanılarak kapatılmalıdır. Aksi taktirde, uygulama arka planda açık kalmaya devam ettiği için tekrar açılması istendiğinde hata verecektir.

Workbook Open aktivitesini kullanarak excel dosyasını açtıktan sonra, WorkSheet bilgilerini bir değişkene aktarabilirsiniz. Oluşturacağınız değişkenin Collection formatında olması önemlidir.

Workbook Refresh All

Workbook Refresh All aktivitesi, excel sayfasını yenilemek için kullanılır.

Workbook Save

Workbook Save aktivitesi, açık olan excel sayfasını kaydetmek için kullanılır. Kaydetmek istediğiniz exceli şifrelemek isterseniz “Password to Open” parametresine şifre bilgisi girilmelidir.

Workbook Save As

Workbook Save As aktivisiyle, excel dosyalarınızı farklı bir isimle ve istediğiniz hedefe kayıt edebilirsiniz. Kayıt işlemi sırasında sheet bilgisi ve hücre aralığı girebilir, Save As Type satırındaki listeden “.html”, “.htm”, “.xlsx”, “.xls” “.xlsm”,”.xlsb” veya “.csv” formatlarından uygun olanı seçebilirsiniz.

Not: HTML olarak kaydettiğiniz excel tablolarını formatı bozulmadan Open Browser aktivitesiyle açabilir, Get Source Code aktivitesiyle html kod bilgisinini bir değişkene aktarabilir ve SMTP Send Mail aktivitesinin body satırında kullanabilirsiniz. SMTP Send Mail aktivitesinin Is Body Html satırının “True” olması önemlidir.

Farklı kaydetmiş olduğunuz exceli şifrelemek isterseniz Password to Open, Password to Modify ve Read only Recommended parametrelerini kullanabilirsiniz.

 • Password to Open; Kaydetmiş olduğunuz exceli şifrelemek için şifre bilgisi yazılmalıdır.
 • Password to Modify; Excel üzerinde işlem yapılmasına izin verildiğinde geçerli olan şifre bilgisi girilmelidir.
 • Read only Recommended; Şifrelenen excelin Read only olarak açılmasını istediğimizde True olarak işaretlenmelidir.

Worksheet Copy

Worksheet Copy aktivitesi, excel dosyasındaki belirtilen çalışma sayfasını kopyadıktan sonra farklı bir excel dosyasına taşımak için kullanılır. Bu aktiviteyi kullanırken excel dosyalarının Workbook Open aktivitesiyle açılmış olması gerekmektedir.

Worksheet Count

Worksheet Count aktivitesiyle, daha önceden oluşturulmuş olan excel dosyası içerisinde kaç adet çalışma sayfası (sheet) olduğunu öğrenebilir ve değişkene aktarabilirsiniz.

Worksheet Create

Worksheet Create aktivitesiyle, excel dosyası içerisinde yeni bir çalışma sayfası oluşturabilirsiniz.

Worksheet Delete

Worksheet Delete aktivitesiyle, Worksheet Name satırına yazdığınız çalışma sayfasını silebilirsiniz.

Worksheet Exists

Worksheet Exists aktivitesiyle, açılan excel dosyasında belirtilen isimde bir çalışma sayfasının olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Worksheet Rename

Worksheet Rename aktivitesiyle, mevcut Worksheet adını farklı bir isimle değiştirebilirsiniz.

Worksheet To Collection

Worksheet to Collection aktivitesi, excel dosyasındaki tüm verilerin bir koleksiyona dönüştürülmesinde kullanılır. Dosya içerisinden birden fazla veri okunacaksa ve çok sayıda cell value read aktivitesi kullanılması gerekiyorsa, çalışma sayfasının içeriğini tablo formatında bir değişkene aktarabilirsiniz. Tanımladığınız değişkenin collection formatında olması önemlidir.

Değişkende yer alan verileri aktivite içerisinde kullanabilmek için uygun formatta yazılması gerekmektedir.

ßVariable 1|Test|2ß

Variable 1: Collection değişkenin adı

Test: Veri alınacak sütunun adı

2: Veri alınacak satır numarası

Sadece filtrelenmiş değerlerin alınmasını istiyorsanız Only Filtered Values satırı “True” olarak seçilmesi gerekmektedir. Trim Cell Value satırı “True” olarak seçildiğinde ise alınan değerin başında veya sonunda boşluk varsa trim işlemi yapılmış olacaktır.

Workbook Create Special

Workbook Create Special aktivitesiyle, istediğiniz herhangi bir hedefe, istediğiniz isimde yeni bir excel dosyası oluşturabilirsiniz. Workbook Create aktivitesinden farklı olarak kaydetmek istediğiniz hedef ve isim bilgisini önceden belirleyebilirsiniz.

Input Parametreleri

Workbook Name: Excel adı

Workbook Path Text: Exceli oluşturmak istediğiniz dosya yolu

Workbook Path: Exceli oluşturmak istediğiniz dosya seçimi

Worksheet Name: Sheet adı

Hide Alerts: Uyarı gizlemek istenirse True seçimi yapılmalı.

Is Open Workbook: Yeni oluşan excelin açılması istenirse True seçimi yapılmalı.

Is Full Screen: Yeni oluşan excelin tam ekran açılması istenirse True seçimi yapılmalı.

Dijital Çalışanlarınız olsun ister misiniz?