Global Bilgi | RPA

Security

Security

Aktiviteler

Credential Manager

Add Credential, Get Credential ve Remove Credential aktiviteleriyle, Windows Credential Manager’a erişim sağlayarak kayıtlı şifre alma, yeni credential ekleme ve silme işlemlerini yapabilirsiniz.

Decrypt File

Decrypt File Aktivitesi; Bu aktivite ile bir dosyanın şifresini çözümleyebilirsiniz.

 • InputFilePath: Şifresini çözeceğiniz dosya yolu.
 • OutputFilePath: Çözülen dosyanın kaydedileceği dizin.
 • Key: Anahtar
 • IV: Şifrelediğiniz dosyayı gizli bir anahtarla kullanılabilen isteğe bağlı bir sayı üretir.
 • Algorithm: Algoritma seçimi
 • DelayTime: DelayTime: Bekleme süresi milisaniye cinsinden yazılabilir.
 • OutputPath: Çözümlenen dosyanın dizin bilgisi.

Decrypt Text

Decrypt Text Aktivitesi; Bu aktivite ile bir metnin şifresini çözümleyebilirsiniz.

 • EncryptedText: Metin
 • Key: Anahtar
 • IV: Şifrelediğiniz dosyayı gizli bir anahtarla kullanılabilen isteğe bağlı bir sayı üretir.
 • Algorithm: Algoritma seçimi
 • DelayTime: Bekleme süresi milisaniye cinsinden yazılabilir.
 • DecryptData: Çözümlenen data bilgisi.

Encrypt File

Encrypt File Aktivitesi; Bu aktivite ile bir dosyasını şifreleyebilirsiniz.

 • InputFilePath: Şifrelemek istediğiniz dosya.
 • InputFilePathChoose: Şifrelemek istediğiniz dosya seçimi.
 • OutputFilePath: Şifrelediğiniz dosyanın dizini.
 • Key: Anahtar
 • Algorithm: Algoritma Seçimi.
 • DelayTime: Bekleme süresi milisaniye cinsinden yazılabilir.

Encrypt Text

Encrypt Text Aktivitesi; Bu aktivite ile bir metni şifreleyebilirsiniz.

 • Text: Metin
 • Key: Anahtar
 • Algorithm: Algoritma seçimi
 • DelayTime: Bekleme süresi milisaniye cinsinden yazılabilir.
 • EncryptData: Şifrelenen data çıktısı.
 • IV: Şifrelediğiniz dosyayı gizli bir anahtarla kullanılabilen isteğe bağlı bir sayı üretir.

Hash File

Hash File Aktivitesi; Bu aktivite ile bir dosyayı birden fazla algoritma yöntemiyle şifreleyebilirsiniz.

 • InputFilePath: Şifrelemek istediğiniz dosya yolu.
 • InputFilePathChoose: Şifrelemek istediğiniz dosya seçimi.
 • OutputFilePath: Şifrelenen dosyanın yolu:
 • Key: Anahtar
 • Algorithm: Algoritma Seçimi
 • DelayTime: Bekleme süresi milisaniye cinsinden yazılabilir.

Hash Text

Hash Text Aktivitesi; Bu aktivite ile bir metni birden fazla algoritma yöntemiyle şifreleyebilirsiniz.

 • Text: Metin
 • Key: Anahtar
 • Algorithm: Aloritma Seçimi
 • DelayTime: Bekleme süresi milisaniye cinsinden yazılabilir.
 • HashedData: Şifrelenen data bilgisi.

Dijital Çalışanlarınız olsun ister misiniz?