Global Bilgi | RPA

SAP

SAP

Aktiviteler

SAP Login

SAP Login aktivitesiyle, SAP programını başlatıp oturum açabilirsiniz.

Connection Name alanına SAP uygulaması açıldığında ilk çıkan penceredeki bağlantılardan login olmak istediğiniz bağlantı ismi yazılması gerekmektedir. Client bilgisini ise bağlantıya çift tıkladıktan sonra açılan Login sayfasında bulabilirsiniz.

SAP Record And Play

SAP Record And Play aktivitesiyle birlikte SAP uygulaması içerisindeki gerçekleştirilen tüm işlemleri kayıt altına alabilir ve sonrasında aktiviteyi çalıştırarak SAP ekranlarında işlem ya da işlemler gerçekleştirebilirsiniz. SAP ekranı üzerinde kayıt işleminin yapılabilmesi ve sonrasında yürütülebilmesi için “SAP Script Recording and Playback” özelliğinin aktif olması gerekmektedir.

SAP uygulamasının Script Recording and Playback özelliğini kullanarak daha önceden oluşturduğunuz (.vbs) uzantılı dosyalarınızı “VBS File Path” satırına dosya uzantısını yazarak çalıştırabilirsiniz.

Yeni kayıt alma işlemi için ise “Script Data” alanından Open Text Editor alanı kullanılmalıdır. SAP uygulaması açılıp sonrasında kayıt işlemine başlamak için “Start Record” butunu kullanabilirsiniz. SAP ekranı üzerinden işlemler yapıldıktan sonra kaydın durdurulması için form üzerinden “Stop Record” veya “Shift” tuşunu kullanarak kaydı sonlandırabilirsiniz.

Kayıt tamamlandıktan sonra ilgili script içerisindeki alanlara değişken atama işlemi yapılabilmekte ve SAP’deki tıklanan kutucuk, metin, bar vb. alanları Outputs alanından collection değişkeni içerine satır olarak eklenebilmektedir.

Not: İlgili alanların sonunda “.text” var ise ekstra bir işlem yapılmadan direkt aşağıdaki şekilde kullanılmalıdır. “.setFocus” “.caretPosition” gibi bir script kayıdı var ise nokta işaretinin sonundaki değer“.text” olarak değiştirilerek işlem yapılabilmektedir. (SAP’de her alan Text’e dönüştürülemeyebilir.)

After the registration is completed, it is possible to assign variables to the fields in the relevant script and the clicked box, text, bar, etc. in SAP. fields can be added as a line into the collection variable from the Outputs field.

Note: If there is “.text” at the end of the relevant fields, it should be used directly as follows without any extra processing. If there is a script record such as “.setFocus” “.caretPosition”, the value at the end of the period can be changed to “.text”. (Not every field can be converted to Text in SAP.)

Örnek Kullanım: 

Aşağıdaki kullanımda “session.findById(“wnd[0]/tbar[0]/okcd”).text =” alanına tasarımda oluşturulan ßrapor_koduß isimli değişkenin içerisinde yer alan bilgi ataması yapılmıştır.

Yine aynı alana “|degiskenadi|=” şablonuyla atanan metin collection olarak alınmıştır. Tüm alınacak alanlar için collection’a variable adıyla bir kolon açılıp values değeri ise ilgili alanın değeri olacaktır.

Alınacak alanın başına mutlaka “ |degiskenadi|=” formatıyla yazım yapılmalıdır.

Form Görüntüsü

Not: Record & Edit Form sayfasını köşelerinden tutarak boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Collection Çıktısı

Aktivite Input Görüntüsü

SAP Run Transaction

SAP Run Transaction aktivitesiyle, SAP programında belirtilen Transactionı çalıştırabilirsiniz.

Dijital Çalışanlarınız olsun ister misiniz?