Global Bilgi | RPA

Database

Database

Aktiviteler

Bulk Insert

Bulk Insert aktivitesiyle, FCMS, NODS, CDRDM ve BSCS türündeki veri tabanlarına Collection türündeki değişkenleri veya dosya ekleme işlemelerini gerçekleştirebilirsiniz.

Örneğin; bir excel dosyasını okutup çıktı olarak aldığınız collection türündeki değişkeni veritabanındaki bir tabloya ekleyebilirsiniz.

Database Check

Database Check aktivitesiyle ilgili veritabanına erişebilirliği kontrol edebilirsiniz. Database Type satırına veritabanı türü, Connection String satırına ise bağlanmak istenilen veritabanı bilgilerini içeren ifadeyi yazmanız gerekmektedir.

Oracle Connection String:

  • Şifreli Giriş

Data Source=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=***********)(PORT=****)))(CONNECT_DATA=(SID=******)));User Id =SUP_GLB******;Password=*******;

HOST: Host adı (Örn; 123.45.67.89)

PORT: Port adı (Örn; 1234)

SID: Bağlantı yapılacak serverın adı (Örn; DENEME)

User Id: Oracle DB bağlantısında kullanılan kullanıcı adı (Örn; SUP_GLB******)

Password: Oracle DB bağlantısında kullanılan şifre (Örn; 1234567)

Not: Oracle DB connection string oluştururken HOST, PORT, SID, User Id ve Password alanları kullanıcıya göre farklılık göstermektedir.

Mssql Connection String:

  • Şifreli Giriş

data source=********;persist security info=False;initial catalog=*****;uid=***********;pwd=**********;MultipleActiveResultSets=True;

data source: Bağlantı yapılacak serverın adı (Örn; CLMC2\DENEME)

initial catalog: Bağlantı yapılacak database’in adı (Örn; Deneme2)

uid: Mssql DB bağlantısında kullanılan kullanıcı adı (Örn; GLB*******)

pwd: Mssql DB bağlantısında kullanılan şifre (Örn; 1234567)

  • Şifresiz Giriş (Windows Authentication)

data source=*********;initial catalog=*******;Persist Security Info=True;trusted_connection=true;MultipleActiveResultSets=True;

data source: Bağlantı yapılacak serverın adı (Örn; CLMC2\DENEME)

initial catalog: Bağlantı yapılacak database’in adı (Örn; Deneme2)

Not: Mssql DB connection string oluştururken data source, initial catalog, uid ve pwd alanları kullanıcıya göre farklılık göstermektedir.

Database aktivitesinin Database Type satırına “odbc” yazarak, ilgili ODBC Dsn ismi ile istenilen işlemleri yapabilirsiniz.

Örneğin;

data source=Deneme\ABC;persist security info=False;initial catalog=DenemeDatabase;uid=ßkullaniciAdiß;pwd=ßsifreß;Integrated Security=true;

Delete

Delete aktivitesiyle veritabanında bulunan mevcut verileri silebilirsiniz.

DELETE komutu kullanımı; DELETE FROM tablo_adi WHERE koşul

Örneğin; DELETE From [dbo].[DenemePersonel] Where Ad=’A’

Insert

Insert aktivitesiyle veritabanı üzerinde tanımlı tablolara veri girişi yapabilirsiniz.

INSERT komutunun kullanımı; INSERT INTO tablo_adı (kolon1, kolon2, kolon3, …) VALUES (değer1, değer2, değer3, …)

Örneğin; INSERT INTO DenemePersonel (Ad,Soyad,No,Lokasyon) VALUES (A,B,1310,Ankara)

Run Query

Run Query aktivitesiyle veritabanı üzerinde istediğiniz sorguyu çalıştırabilirsiniz.

Örneğin; Veritabanında tablo oluşturmak.

CREATE TABLE DenemePersonel (Ad nvarchar(255),Soyad nvarchar(255),No nvarchar(255),Lokasyon nvarchar(255));

Select

Select aktivitesi veritabanından veri çekip collection türünde çıktı almanızı sağlar.

SELECT komutu kullanımı; SELECT (sutun1, sutun2, …) FROM tablo_adı

Örneğin; SELECT [Ad],[Soyad],[No],[Lokasyon] FROM [dbo].[DenemePersonel] wtih (nolock)

Update

Update aktivitesiyle veritabanında bulunan verileri değiştirebilir-güncelleyebilirsiniz.

UPDATE komutu kullanımı; UPDATE tablo_adı SET sütun1 = değer1, sütun2 = değer2, … WHERE koşul;

Örneğin; UPDATE  [dbo].[DenemePersonel] SET No  =’1088′ WHERE Ad = ‘A’

Dijital Çalışanlarınız olsun ister misiniz?