Global Bilgi | RPA

Remote

Remote

Aktiviteler

Cyber Ark Get Response

Cyber Ark Get Response aktivitesi ile Cyberark üzerinde bulunan şifrelerinizi alabilir ve senaryo içerisinde kullanabilirsiniz.

Input Parametreleri;

URL: CyberArk için paylaşılan base url’I temsil eder.
Örnek; (https://services-emea.skytap.com:9768/AIMWebService/api/Accounts)
App ID: Uygulama adı.
Örnek; (gbRPA)
Safe: Kasa Adı.
Örnek; (DBhesaplari)
Key: Alınmak istenen bilgi.
Örnek; (oracle1-reportUser)

Output parametreleri; 

Content: İstenilen bilginin değerini temsil eder.
Adress: CyberArk üzerindeki db uzantısını temsil eder.
Örnek; (oracle1.lab.local)
User Name : Kullanıcı adı.
Örnek; (reportUser)
Result: İstekte hata alınması durumunda bakılması gereken alandır. Output olarak hata detayı içeriğini görebilirsiniz.

FTP Or SFTP Change Folder

FTP Or SFTP Change Folder aktivitesi, FTP ve SFTP protokollerini kullanarak yapılacak dosya transferinde varsayılan dizini değiştirmeyi sağlar.

FTP Or SFTP Connect

FTP Or SFTP Connect aktivitesiyle, FTP ya da SFTP bağlantısı kurabilirsiniz.

Hostname: FTP ya da SFTP adresi.

Port: FTP ya da SFTP port bilgisi.

Usarname: Kullanıcı Adı.

Password: Kullanıcı Şifre.

Is Sftp: FTP’de “False”, SFTP’de “True” olarak işaretlenmelidir.

Is Secure: FTPs ya da SFTPs gibi secure bağlantıların sağlanması için “True” olarak işaretlemelidir.

FTP Or SFTP Create Folder

FTP Or SFTP Create Folder aktivitesi, FTP ve SFTP protokollerini kullanarak varsayılan dizinde klasör oluşturmayı sağlar.

FTP Or SFTP Delete Files

FTP Or SFTP Delete Files aktivitesi, FTP ve SFTP protokollerini kullanarak varsayılan dizindeki dosyayı silmeyi sağlar.

FTP Or SFTP Delete Folder

FTP Or SFTP Delete Folder aktivitesi, FTP ve SFTP protokollerini kullanarak varsayılan dizindeki klasörü silmeyi sağlar.

FTP Or SFTP Disconnect

FTP Or SFTP Disconnect aktivitesi, FTP ya da SFTP bağlantının kesilmesini sağlar.

FTP Or SFTP Download Files

FTP Or SFTP Download Files aktivitesi, FTP ve SFTP protokollerini kullanarak dosya indirmeyi sağlar.

FTP Or SFTP Download Folder

FTP Or SFTP Download Folder aktivitesi, FTP ve SFTP protokollerini kullanarak klasör indirmeyi sağlar.

FTP Or SFTP Folder Info Get

FTP Or SFTP Folder Info Get aktivitesi ile FTP ya da SFTP’de bulunan tüm dosya bilgilerini değişkene aktarabilirsiniz.

FTP Or SFTP Rename File

FTP Or SFTP Rename File aktivitesiyle, bağlandığınız protokol üzerinden dosya adını değiştirebilirsiniz.

FTP Or SFTP Upload Files

FTP Or SFTP Upload Files aktivitesiyle, bağlandığınız protokol üzerinden dosya yüklemesi yapabilirsiniz.

FTP Or SFTP Upload Folder

FTP Or SFTP Upload Folder aktivitesiyle, bağlandığınız protokol üzerinden klasör yüklemesi yapabilirsiniz.

Ping Send?

Ping Send aktivitesiyle, erişmek istediğiniz sunucuya Ping gönderebilirsiniz. Eğer Ping işlemi başarılıysa “True”, başarılı değilse “False” parametreleri çalıştırılır.

Serial Port Get Data

Serial Port Get Data aktivitesiyle tüm entegre sistemlerle haberleşemesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede anlık ve dinamik bir şekilde tüm cihazlardan veri alabilir, bu verileri istenilen yerlerde kullanılabilirsiniz.

Port Name: İletişim kurulacak bağlantı noktasının ismi girilir. Tüm bağlantı noktaları belirtilebilir. “COM1”, “COM5” gibi seri olarak bağlanan bağlantı isimleri örnek olarak verilebilir.

Baud Rate: RPA sistemi ile haberleşme esnasındaki veri iletişim hızını belirlediğimiz parametredir. Bu özellik sistemden sisteme değişiklik gösterebilir. Saniyede gönderilen bit sayısını temsil eder. Varsayılan olarak 9600 değerini alır.

Read Timeout: Bağlantı noktasını kullanarak entegre sistem üzerinden kaç saniye boyunca cevap beklemesini istiyorsak milisaniye cinsinden belirttiğimiz paremetredir. Örneğin 5 saniye içerisinde cevap gelmez ise hata vermesi için “5000” olarak girebiliriz. Varsayılan olarak 500 milisaniyedir.

Data Bits: Göndereceğimiz bilginin kaç bitten oluştuğunu belirttiğimiz parametredir. Varsayılan olarak 8 bit değerini alır.

Stop Bits: Durdurma bitinin kaç bit olacağını belirttiğimiz parametredir. One, Two, OnePointFive değerlerini alır. Varsayılan olarak One değerini içermektedir.

Parity: Alınan verinin doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır. Eşlik biti olarak geçmektedir. None, Odd, Even, Mark, Space değerlerini alabilir. Varsayılan değeri None‘dır.

Discard In Buffer: Bağlantı noktasının buffer’ını temizlemek için kullanılan parametredir. Çok sık veri alışverişi yapılan sistemlerde kullanılması gereken parametredir. Varsayılan değeri false’dir.

SOAP Request

SOAP Request aktivitesi, SOAP servislerine request parametreleri göndererek, response parametrelerinin çağrılmasını sağlar. Parametreleri aşağıdaki gibi düzenleyebilir ve dönen response parametrelerini değişkenlere aktarabilirsiniz.

SSH Connect

SSH Connect aktivitesiyle, SSH bağlantısı yapabilirsiniz.

SSH Disconnect

SSH Disconnect aktivitesiyle, SSH bağlantınızı kesebilirsiniz.

SSH Is Authenticated?

SSH is Authenticated aktivitesi, SSH bağlantısı yapıldıktan sonra komut çalıştırılmasını sağlar.

SSH Is Connected?

SSH Is Connected aktivitesi, SSH bağlantısının yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

SSH Run Command

SSH Run Command aktivitesiyle, SSH bağlantısı yapıp komut çalıştırabilirsiniz.

SSH Run Shell Command

SSH Run Shell Command aktivitesi, SSH bağlantısı yaparak komutların ardı ardına çalışmasını sağlar.

TELNET Connect

TELNET Connect aktivitesi, TELNET üzerinden bağlantı kurmak için kullanılır.

TELNET Disconnect

TELNET Disconnect aktivitesi, TELNET bağlantısını sonlandırmak için kullanılır.

TELNET Is Connected?

TELNET Is Connected aktivitesi, TELNET bağlantısının yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

TELNET Run Command

TELNET Run Command aktivitesi, TELNET ile bağlantı kurulduktan sonra komut çalıştırmak için kullanılmaktadır.

Web Request

Web Request aktivitesi, web servislerine request parametreleri göndererek response parametrelerinin çağrılmasını sağlar. Parametreleri aşağıdaki gibi düzenleyebilir ve dönen response parametrelerini değişkenlere aktarabilirsiniz. Ayrıca bu aktiviteyi kullanarak dosya eklemek isterseniz File Path, File Path Choose ve File Parameter Names parametrelerini kullanabilirsiniz.

File Path: Request’e eklenecek bir veya birden fazla dosya için tam dosya yolunun eklendiği parametredir. Noktalı virgül (;) ile birden fazla dosya eklenebilir.

File Path Choose: File Path parametresi yerine çoklu seçim yapabilmek için kullanılacak olan parametredir.

File Parameter Names: Her bir eklenecek dosyanın parametre isminin girildiği alandır.

NOT: Birden fazla parametre ismi belirtileceği zaman File Path’e eklenen sırada ve noktalı virgül ile ayrıştırılarak belirtilmelidir.

Dijital Çalışanlarınız olsun ister misiniz?