Global Bilgi | RPA

Turkcell

Turkcell

Aktiviteler

Turkcell Lemma

Turkcell Lemma servisi ile gelen metinleri kök haline çevirebilirsiniz. Intent sınıflandırma ve sentiment analiz öncesinde kullanılabilir.

Turkcell Morphology

Turkcell Morphology servisi kendisine gelen metni dil bilimi açısından inceler. Anlamsal olarak karıştırılan fiil-isim seçimlerini doğrular. Örneğin “yemek lazım” cümlesindeki “yemek” kelimesi isim ya da fiil olup olmadığını bu servis ile öğrenebiliriz.

Turkcell Normalization

Turkcell Normalization servisi ile kendisine gönderilen metni deascify eder yani küçültür. Ayrıca ve yanlış yazılan kelimeler gibi Türkçe’ye uygun olmayan düzeltmeleri tamamlamaya çalışır. Örneğin; KITAPLİK > kitaplık

Turkcell Number To Text

Turkcell Number To Text servisi kendisine gönderilen metnin içerisindeki rakamsal değerleri yazılı okunuşuna çevirmektedir.

Turkcell Sentence Bound

Turkcell Sentence Bound servisi gelen metin içerisinde cümleler varsa, metni cümlelere bölmeye çalışır.

Turkcell Spell Checker

Turkcell Spell Checker servisi kendisine gönderilen kelimenin yazımı yanlış ise doğrusunu bulmaya çalışır. Listede ilk dönen sonuç en muhtemel olmasını beklediğimizdir. Doğru cevap içeriğe göre farklılık gösterebilir.

Turkcell Text To Number

Turkcell Text To Number servisi kendisine gönderilen metin içerisindeki yazıyla yazılmış sayısal değerleri numaraya çevirir. Burada, yazıdan sonra rakam yazılmış ise ve ikisi beraber okunduğunda anlamı bozulmuyorsa, o rakam bir önceki sayıya dahil edilir.

Turkcell Tokenization

Turkcell Tokenization servisi kendisine gönderilen metni token’lerine (kelime ve noktalamalarına) ayırır.

Turkcell Word Segmenter

Turkcell Word Segmenter servisi kendisine gönderilen metin içerisinde boşluk ile ayrılmamış, unutulmuş kelimeler varsa onları ayırmayı dener. Listede ilk dönen sonuç en muhtemel olmasını beklediğimizdir.

Dijital Çalışanlarınız olsun ister misiniz?