Global Bilgi | RPA

Base64ai

Base64ai

Aktiviteler

Convert To Base64

Convert To Base 64 Aktivitesi; Bu aktivite ile bir pdf veya bir resim dosyasını ya da bir metni base 64 koduna çevirebilirsiniz.

Aktivite Input Parametreleri

PathChoose: Düzenlenecek Olan Pdf Dosyası.

Path: Düzenlenecek Olan Pdf Dosyası Seçimi.

Text: Base64 koduna çevirelecek metin.

DelayTime: Bekleme süresi milisaniye cinsinden yazılabilir.

Aktivite Output Parametreleri

Variable: Oluşan base64 kodu.

Data Extraction

Inputta verilen (URL veya Path) doküman içerisinde yer alan metinleri collection değişkeniyle output olarak alabilirsiniz. E-Mail inputuna Base 64.ai sitesine kayıt olunan E-mail adresi yazılmalıdır. Secret Key parametresine ise yine aynı şekilde siteden alınan Key bilgisi girilmelidir.

Raw OCR

Inputta verilen (URL veya Path) doküman içerisinde yer alan metinleri collection değişkeniyle output olarak alabilirsiniz. Email inputuna Base 64.ai sitesine kayıt olunan email adresi yazılmalıdır. Secret Key parametresine ise yine aynı şekilde siteden alınan key bilgisi girilmelidir.

Vaccination Card Validation

Inputta verilen (URL veya Path) Aşı Kartı ve Kimlik bilgisinin doğruluğunu kontrol ederek collection değişkeniyle aşı bilgilerini output olarak alabilirsiniz. E-Mail inputuna Base 64.ai sitesine kayıt olunan E-mail adresi yazılmalıdır. Secret Key parametresine ise yine aynı şekilde siteden alınan Key bilgisi girilmelidir.

ID Image parametresine kimlik bilgisinin yer alan görüntü eklenmelidir. Vaccine Card Image parametresine ise aşı kartının görüntüsü eklenmelidir.

Dijital Çalışanlarınız olsun ister misiniz?