Global Bilgi | RPA

Files

Files

Aktiviteler

Environment Path

Environment Path aktivitesiyle, Droplist üzerinden seçilen klasörün, senaryonun o an çalıştığı ortamdaki path,hedef bilgisini bulabilir ve output üzerinden bir değişkene aktarabilirsiniz.

Extract Compressed File

Extract Compressed File aktivitesiyle, .rar, .zip ve .7z formatındaki sıkıştırılmış dosyaları istediğiniz bir hedefe çıkartabilir, output parametresinden de çıkarılan dosyanın dizinini alabilirsiniz.

File Append Text

File Append Text aktivitesi, bir text dokümanı içerisine yazı eklemek için kullanılır.

Collection değişkeninde yer alan bir değeri text dokümanı içerisine eklemek istiyorsanız Collection satırına değişken adını, Collection Column satırına da sütun adını yazarak işlem yapabilirsiniz.

File Copy

File Copy aktivitesiyle, dosyanızı kopyalabilir ve kopyaladığınız dosyayı farklı bir hedefe dilediğiniz dosya ismiyle taşıyabilirsiniz.

File Create Text

File Create Text aktivitesiyle, .txt, .docx vb. uzantılı dosyalar oluşturabilirsiniz.

File Delete

File Delete aktivitesiyle, belirtilen dizindeki dosyayı ya da dosyaları silebilirsiniz. Çoklu dosya silme işlemi için dosya dizinleri arasına noktalı virgül (;) eklenmesi gerekmektedir. File Path Choose satırından seçim yaparak çoklu dosya silmek istiyorsanız Ctrl tuşuna bastıktan sonra silmek istediğiniz dosyaları seçebilirsiniz.

File Exists

File Exists aktivitesiyle, belirtilen dizindeki dosyanın olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

File Info Get

File Info Get aktivitesiyle, dizini belirtilen bir dosyaya ait bilgileri değişkenlere aktarabilir ve bu bilgileri akış içerisinde kullabilirsiniz.

File Move

File Move aktivitesiyle, dosyanızı farklı bir dizine taşıyabilir ve gerek görülmesi durumunda dosya ismini de değiştirebilirsiniz.

Not: Dosya, kes – yapıştır metodu ile taşınmaktadır.

File Rename

File Rename aktivitesiyle, dizini belirtilen bir dosyanın ismini değiştirebilirsiniz.

File To Variable

File To Variable aktivitesiyle, .txt, .bat, .csv uzantılı dosyaları açmadan içerisindeki verileri değişkene aktarabilirsiniz. Aldığınız verilerde türkçe karakter sorunu yaşanması durumunda Encoding Type alanından yazı karakterine göre seçim yapılabilirsiniz.

File To Zip File

File to Zip File aktivitesiyle, herhangi bir klasörün içerisinde olmayan dosyayı .zip formatını çevirebilir, output parametresinden de çevirilen dosyanın dizinini alabilirsiniz.

File Write Text

File Write Text aktivitesiyle, bir text dosyasının içerisine istenilen yazıyı, dosyayı açtırmadan yazdırabilirsiniz.

Folder Clear

Folder Clear aktivitesi, klasör içerisinde yer alan tüm dosyaları temizleme işleminde kullanılır. Delete Folders satırı “True” seçilmesi durumunda ise klasörün içerisindeki diğer klasörleri de silebilirsiniz.

Folder Copy

Folder Copy aktivitesiyle, istenilen klasörü belirtilen dizine kopyalayabilirsiniz.

Folder Create

Folder Create aktivitesiyle, belirtilen dizine klasör oluşturabilirsiniz.

Folder Delete

Folder Delete aktivitesiyle, belirtilen dizindeki klasörü ya da klasörleri silebilirsiniz. Çoklu klasör silme işlemi için dosya dizinleri arasına noktalı virgül (;) eklenmesi gerekmektedir. Folder Path Choose satırından seçim yaparak çoklu klasör silmek istiyorsanız Ctrl tuşuna bastıktan sonra silmek istediğiniz klasörleri seçebilirsiniz.

Folder Exists

Folder Exists aktivitesiyle, belirtilen dizin içerisinde ilgili klasörün olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Folder Info Get

Folder Info Get aktivitesiyle, klasör içerisindeki dosyaların ya da klasörlerin bilgilerini 12 farklı output ile değişkenlere aktarabilirsiniz. Örneğin, Folder Path satırına yazdığınız ya da Folder Path Choose satırından seçtiğiniz klasörün adını, yaratılma zamanını, son erişim zamanını, klasör içerisinde yer alan dosyaların veya klasörlerin sayısını, klasör içerisine en son eklenen dosyaların veya klasörlerin dizinini yada isim bilgilerini değişkenler yardımıyla alabilir ve akış içerisinde kullanabilirsiniz.

Klasör içerisinde yer alan tüm dosyaların veya klasörlerin detaylı bilgilerini collection formatında alabilmek için Files yada Folders output’unu kullanmanız yeterli olacaktır. Bu işlem için kullanacağınız değişkenin collection formatında olması önemlidir.

Folder Move

Folder Move aktivitesiyle, klasörünüzü farklı bir dizine taşıyabilir ve gerek görülmesi durumunda klasör ismini de değiştirebilirsiniz.

Not: Klasör, kes – yapıştır metodu ile taşınmaktadır.

Folder Rename

Folder Rename aktivitesiyle, dizini belirtilen bir klasörün ismini değiştirebilirsiniz.

Folder to Zip File

Folder to Zip File aktivitesiyle, istediğiniz bir dosyayı ya da klasörü .zip formatını çevirebilir, output parametresinden de çevirilen dosyanın dizinini alabilirsiniz.

Dijital Çalışanlarınız olsun ister misiniz?