Global Bilgi | RPA

PDF

PDF

Aktiviteler

Add Image To PDF

Add Image To Pdf Aktivitesi; Bu aktivite ile bir pdf dosyasında belirtilen sayfalara resim ekleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

 • PDFPath : Düzenlenecek Olan Pdf Dosyası
 • PDFPathChoose: Düzenlenecek Olan Pdf Dosyası Seçimi
 • ImagePath : Eklenecek Olan Resim Dosyası
 • ImagePathChoose : Eklenecek Olan Resim Dosyası Seçimi
 • PdfPassword : Şifreli PDF Dosyalarının şifre girişi
 • PageNumber : Multible (1,3,4,8) yazılabilir. Eğer boş ise tüm sayfalara uygulanacaktır.
 • OffsetX : Ortalama 240  (Varsayılan değer: 0px)
 • OffsetY : Ortalama 400  (Varsayılan değer: 0px)
 • Width : (Varsayılan değer: 50px)
 • Height : (Varsayılan değer: 50px)
 • PDFOutputName : Yeni oluşacak PDF Dosyasının Adı
 • PDFOutputPassword: Yeni oluşacak PDF Dosyasının Şifresi
 • PDFOutputPath : Yeni oluşacak PDF Dosyasının Dizin Konumu
 • PDFOutputPathChoose : Yeni oluşacak PDF Dosyasının Dizin Konum Seçimi
 • DelayTime: Bekleme süresi milisaniye cinsinden yazılabilir.
 • GeneratedPDFPath : Yeni oluşacak PDF Dosyasının Full Path Bilgisi.

Get Number Of Pages

Get Number Of Pages Aktivitesi; Bu aktivite ile bir pdf dosyasındaki sayfa sayısını bulabilirsiniz.

 • Pdf Path: Pdf dosyasının bulunduğu dosya yolu
 • Pdf Path Choose: Pdf dosyasının bulunduğu dosya yolu seçimi

PDF To Text

Studio PDF To Text Aktivitesini dil seçeneklerinden seçim yaparak PDF dökümanlarınızı “Text” değişkenine alarak kullanabilirsiniz.

Aktivite Input:

Path:
Path choose:
Page:
Language: “TR”, “EN”, “UKR” dillerinden seçim yapabilirsiniz.

Aktivite Output:

Variable: Text

Dijital Çalışanlarınız olsun ister misiniz?