Global Bilgi | RPA

Operators

Operators

Aktiviteler

Contains?

Contains aktvitesi, alınan değerin içerisinde “içeriyor mu?” kontrolü yapabilmek için kullanılır. Örneğin, alınan değer içerisinde “Hata” kelimesi geçiyorsa “True”, geçmiyorsa “False” parametreleri çalıştırılır.

Date Time Greater Equals

Date Time Greater Equals aktivitesiyle, alınan tarih ya da saat bilgisi içerisinde  karşılaştırma yapabilirsiniz. Bu bilgiler sistem üzerinden alınabildiği gibi manuel olarak da girilebilmektedir.

Örneğin, herhangi bir yerden almış olduğunuz tarih bilgisi ile anlık olarak sistemden çektiğiniz tarih bilgisi arasında eşit mi ya da büyük mü karşılaştırması yapabilirsiniz. Alınan değer büyük ya da eşitse “True”, değilse “False” parametreleri çalıştırılır.

Ends With?

Ends With aktivitesi, alınan bir değerin hangi değer ile bittiğini kontrol etmek için kullanılır.

Örneğin, “Sınav Başarılı” değerinin sonu “Başarılı” olarak bitiyorsa “True”, bitmiyorsa “False” parametreleri çalıştırılır.

Equals?

Equals aktivitesi, alınan değerin farklı bir değere eşit olup olmadığını kontrol eder.

Örneğin, alınan “0” değeri ile Second Value satırına yazılacak olan değer eşit ise “True”, eşit değil ise “False” parametreleri çalıştırılır. Excel üzerinde işlem yapıyorsanız hücrenin boş olup olmadığını Second Value satırına “” şeklinde yazarak kontrol edebilirsiniz.

Greater?

Greater aktivitesi, alınan değerin farklı bir değerden büyük olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, alınan “7” değeri, Second Value satırına yazılacak olan değerden büyük ise “True”, küçük ise “False” parametresi çalışır.

Not: Ondalık sayıları karşılaştırmak istiyorsanız Type satırına “decimal” yazılmalıdır.

Greater Equals?

Greater Equals aktivitesi, alınan değerin farklı bir değerden büyük veya eşit olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, alınan “7” değeri Second Value satırına yazılacak olan değerden büyük veya eşit ise “True”, değil ise “False” parametresi çalışır.

Not: Ondalık sayıları karşılaştırmak istiyorsanız Type satırına “decimal” yazılmalıdır.

Is Datetime Less?

Is Datetime Less aktivitesiyle, Value satırına girilen tarih ya da saat bilgisi üzerine süre eklendikten sonra sistem tarihinden veya saatinden küçük mü ya da büyük mü karşılaştırması yapabilirsiniz. Girilen değer küçük ise “True”, büyük ise “False” parametreleri çalıştırılır. Karşılaştırılacak süre dakika, saat, gün, ay ve yıl olarak belirlenebilir.

Not: Is Datetime Less aktivitesi sistem tarihini, saatini otomatik olarak çeker ve girilen input değerlerine göre karşılaştırma yapar.

Less?

Less aktivitesi, alınan değerin farklı bir değerden küçük olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, alınan “7” değeri Second Value satırına yazılacak olan değerden küçük ise “True”, değil ise “False” parametresi çalışır.

Not: Ondalık sayıları karşılaştırmak istiyorsanız Type satırına “decimal” yazılmalıdır.

Less Equals?

Less Equals aktivitesi, alınan değerin farklı bir değerden küçük ya da eşit olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, alınan “7” değeri Second Value satırına yazılacak olan değerden küçük ya da eşit ise “True”, değil ise “False” parametresi çalışır.

Not: Ondalık sayıları karşılaştırmak istiyorsanız Type satırına “decimal” yazılmalıdır.

Regex Control?

Regular expression olarak bilinen Regex Control aktivitesi, bir metni düzenlemek ya da metin içerisinde belli kurallara uyan alt metinleri elde etmek için kullanılır. Bu aktiviteyle verilen metnin kurallara uyup uymadığının kontrolünü yapabilirsiniz.

Örneğin, regex: [0-9] = metin içerisinde sadece rakamları olup olmadığını kontrol eder.

Regex Process

Regular Expressions (Düzenli İfadeler) kelimesinin kısaltması olan regex, birçok karakter ve sembollerin bir araya gelmesiyle oluşan metin dizesidir. Regex Process aktivitesi, regex ifadeleri kullanarak bir metni düzenlemek, metin içerisinde belli kurallara uyan alt metinleri elde etmek, oldukça kompleks, uzun ya da yoğun bir metin parçasının içerisinden belirli tip kelime parçacıklarının kolayca bulunup ayıklanabilmesi için kullanılır.

Type olarak Matches, Split ve Replace seçenekleri vardır. Herhangi bir seçim yapılmadığında varsayılan olarak ‘Matches’ modu aktif olur.

Matches: Girilen metinden, yazılan regex ifadesine göre eşleşen verileri output olarak collection türünde verir.

Örneğin, [/d] regex ifadesi metin içerisindeki rakamları verir.

Split: Girilen metinden, yazılan regex ifadesiyle eşleşen verileri seperatör olarak kullanıp parçalama işlemi yapar.

Örneğin, [a-zA-Z] regex ifadesi a ve z arasındaki, karakterleri tek tek seçer. Input olarak girilen metni bu ifadeye göre parçalar ve sonuçları output olarak verir.

Replace: Girilen metinden, yazılan regex ifadesiyle eşleşen verileri replacement text inputundan verilen ifadeyle değiştirir.

Örneğin, [\s] regex ifadesi metnin içindeki boşlukları verir. Input olarak girilen metnin içinde eşleşen ifadeleri yani boşlukları replacement textte verilen ‘-‘  ifadesiyle değiştirir.

Starts With?

Starts With aktivitesi, alınan bir değerin hangi değer ile başladığını kontrol etmek için kullanılır.

Örneğin, “Sınav Başarılı” değerinin başlangıcı “Sınav” olarak başlıyorsa “True”, başlamıyorsa “False” parametreleri çalıştırılır.

Dijital Çalışanlarınız olsun ister misiniz?