Global Bilgi RPA (EN)

Security

Security

Aktiviteler

Credential Manager

Using the Add Credential, Get Credential and Remove Credential activities, you can access the Windows Credential Manager and perform saved passwords, adding and deleting new credentials.

Decrypt File

Decrypt File Activity; With this activity you can decrypt a file.

 • InputFilePath: Şifresini çözeceğiniz dosya yolu.
 • OutputFilePath: Çözülen dosyanın kaydedileceği dizin.
 • Key: Anahtar
 • IV: Şifrelediğiniz dosyayı gizli bir anahtarla kullanılabilen isteğe bağlı bir sayı üretir.
 • Algorithm: Algoritma seçimi
 • DelayTime: DelayTime: Bekleme süresi milisaniye cinsinden yazılabilir.
 • OutputPath: Çözümlenen dosyanın dizin bilgisi.

Decrypt Text

Decrypt Text Activity; With this activity you can decrypt a text.

 • EncryptedText: Metin
 • Key: Anahtar
 • IV: Şifrelediğiniz dosyayı gizli bir anahtarla kullanılabilen isteğe bağlı bir sayı üretir.
 • Algorithm: Algoritma seçimi
 • DelayTime: Bekleme süresi milisaniye cinsinden yazılabilir.
 • DecryptData: Çözümlenen data bilgisi.

Encrypt File

Encrypt File Activity; You can encrypt a file with this activity.

 • InputFilePath: Şifrelemek istediğiniz dosya.
 • InputFilePathChoose: Şifrelemek istediğiniz dosya seçimi.
 • OutputFilePath: Şifrelediğiniz dosyanın dizini.
 • Key: Anahtar
 • Algorithm: Algoritma Seçimi.
 • DelayTime: Bekleme süresi milisaniye cinsinden yazılabilir.

Encrypt Text

Encrypt Text Activity; You can encrypt a text with this activity.

 • Text: Metin
 • Key: Anahtar
 • Algorithm: Algoritma seçimi
 • DelayTime: Bekleme süresi milisaniye cinsinden yazılabilir.
 • EncryptData: Şifrelenen data çıktısı.
 • IV: Şifrelediğiniz dosyayı gizli bir anahtarla kullanılabilen isteğe bağlı bir sayı üretir.

Hash File

Hash File Activity; With this activity, you can encrypt a file with more than one algorithm method

 • InputFilePath: Şifrelemek istediğiniz dosya yolu.
 • InputFilePathChoose: Şifrelemek istediğiniz dosya seçimi.
 • OutputFilePath: Şifrelenen dosyanın yolu:
 • Key: Anahtar
 • Algorithm: Algoritma Seçimi
 • DelayTime: Bekleme süresi milisaniye cinsinden yazılabilir.

Hash Text

Hash Text Activity; With this activity, you can encrypt a text with more than one algorithm method.

 • Text: Metin
 • Key: Anahtar
 • Algorithm: Aloritma Seçimi
 • DelayTime: Bekleme süresi milisaniye cinsinden yazılabilir.
 • HashedData: Şifrelenen data bilgisi.

Do you want to have Digital Employees?