Global Bilgi RPA (EN)

PDF

PDF

Aktiviteler

Add Image To PDF

Add Image To Pdf Activity; With this activity, you can add images to specified pages in a pdf file.

 • PDFPath : Düzenlenecek Olan Pdf Dosyası
 • PDFPathChoose: Düzenlenecek Olan Pdf Dosyası Seçimi
 • ImagePath : Eklenecek Olan Resim Dosyası
 • ImagePathChoose : Eklenecek Olan Resim Dosyası Seçimi
 • PdfPassword : Şifreli PDF Dosyalarının şifre girişi
 • PageNumber : Multible (1,3,4,8) yazılabilir. Eğer boş ise tüm sayfalara uygulanacaktır.
 • OffsetX : Ortalama 240  (Varsayılan değer: 0px)
 • OffsetY : Ortalama 400  (Varsayılan değer: 0px)
 • Width : (Varsayılan değer: 50px)
 • Height : (Varsayılan değer: 50px)
 • PDFOutputName : Yeni oluşacak PDF Dosyasının Adı
 • PDFOutputPassword: Yeni oluşacak PDF Dosyasının Şifresi
 • PDFOutputPath : Yeni oluşacak PDF Dosyasının Dizin Konumu
 • PDFOutputPathChoose : Yeni oluşacak PDF Dosyasının Dizin Konum Seçimi
 • DelayTime: Bekleme süresi milisaniye cinsinden yazılabilir.
 • GeneratedPDFPath : Yeni oluşacak PDF Dosyasının Full Path Bilgisi.

Get Number Of Pages

Get Number Of Pages Activity; With this activity you can find the number of pages in a pdf file.

 • Pdf Path: Pdf dosyasının bulunduğu dosya yolu
 • Pdf Path Choose: Pdf dosyasının bulunduğu dosya yolu seçimi

PDF To Text

You can use the Studio PDF To Text Activity by selecting the language options and changing your PDF documents to the “Text” variable.

Do you want to have Digital Employees?