Global Bilgi RPA (EN)

GlobalBilgiAi

GlobalBilgiAi

Aktiviteler

Deep Face Recognition

With the Deep Face Recognition activity, you can get detailed information about the face in the image, such as age, emotion, gender and race.

 • AuthToken: Usera özel alınan yetki şifresi.
 • ImagePath: Apiye gönderilecek fotoğrafın Text olarak yazılan yolu.
 • PathChoose: Apiye gönderilecek fotoğrafın Dosya Tarayıcısından seçilen yolu.
 • Analyse Response: Yapılan analiz sonucu çıkan bilgileri Collection formatında değişkene yazdırır.
 • Response Message: Aktivite çalıştığında analizin sonucunu özet olarak iletir. Hata alındığı taktirde hata mesajını iletir.

Face Recognition

Face Recognition Activity; With this activity you can identify the face inside the image. In order for the activity to identify the face, it must be defined to the db with the Face Recognition Training activity beforehand.

 • AuthToken: Usera özel alınan yetki şifresi.
 • ImagePath: Apiye gönderilecek fotoğrafın Text olarak yazılan yolu.
 • PathChoose: Apiye gönderilecek fotoğrafın Dosya Tarayıcısından seçilen yolu.
 • Response Items: Analiz sonucunda veri tabanına kayıtlı olan isim ve soyisim bilgisini Collection formatında yazdırır.
 • Response Message: Aktivite çalıştığında analizin sonucunu özet olarak iletir. Hata alındığı taktirde hata mesajını iletir.

Face Recognition Training

Face Recognition Training Activity; With this activity, you can identify the face in the image and save it in a database.

 • AuthToken: Usera özel alınan yetki şifresi.
 • ImagePath: Apiye gönderilecek fotoğrafın Text olarak yazılan yolu.
 • PathChoose: Apiye gönderilecek fotoğrafın Dosya Tarayıcısından seçilen yolu.
 • Name: Fotoğrafı eklenen kişinin isim ve soy isim bilgileri.
 • Response Items: Veri tabanına kaydedilen isim ve aynı isimle kayıtlı kaç fotoğraf olduğu bilgisini verir.
 • Response Message: Aktivite çalıştığında analizin sonucunu özet olarak iletir. Hata alındığı taktirde hata mesajını iletir.

Global Object Recognition

Global Object Recognition activity; With this activity, you can detect the objects in the image (keyboard, mobile phone, etc.) and change them.

 • AuthToken: Usera özel alınan yetki şifresi.
 • ImagePath: Apiye gönderilecek fotoğrafın Text olarak yazılan yolu.
 • PathChoose: Apiye gönderilecek fotoğrafın Dosya Tarayıcısından seçilen yolu.
 • Response Items: Analiz sonucunda görüntüde tespit edilen objeleri Collection formatında değişkene alır.
 • Response Message: Aktivite çalıştığında analizin sonucunu özet olarak iletir. Hata alındığı taktirde hata mesajını iletir.

Plate Detection

Plate Detection activity; With this activity, you can read the license plate in the image and convert it into text.

 • AuthToken: Usera özel alınan yetki şifresi.
 • ImagePath: Apiye gönderilecek fotoğrafın Text olarak yazılan yolu.
 • PathChoose: Apiye gönderilecek fotoğrafın Dosya Tarayıcısından seçilen yolu
 • Response Plates: Analiz sonucu çıkan plaka bilgisini Collection formatında yazdırır.
 • Response Message: Aktivite çalıştığında analizin sonucunu özet olarak iletir. Hata alındığı taktirde hata mesajını iletir.

Do you want to have Digital Employees?